Διοικητικό Συμβούλιο

Τη διοίκηση του ΛΕΚ από την ίδρυσή του(1999) μέχρι και το 2000 την ακούσαν 13 μέλη.

Από το 2000 τη διοίκηση ασκούν 11 μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια, από τη Γενική Συνέλευση των μελών, όπου ψηφίζουν τα τακτικά μέλη (τα μέλη που έχουν συμπληρώσει διετία μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης).

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος:  Βασιλεία  Κίτσιου – Μπακαλοπούλου

Α Αντιπρόεδρος: Μαρία Εξάρχου

Β Αντιπρόεδρος :   Μαρίλλη Καργιώτη   

Γ. Γραμματέας:      Βασιλική Πραντσίδου

Γ. Ταμίας:  Χρυσούλα Γεωργιάδου

Ε. Γραμματέας: Αναστασία Ζωγράφου

Έφορος Οικονομικού Τμήματος: Αναστασία Δημητρίου

Έφορος Εθνικών και Τοπικών Χορών: Αναστασία Ζωγράφου

Έφορος Ιματιοθήκης:   Βασιλική Πραντσίδου

Έφορος Παραδόσεων-Λαογραφ. Αρχείου: Αθηνά Κοκκινίδου Εξάρχου

Έφορος Δημ.σχέσεωνκαιΑπόδ.Ελληνισμ: Πολυτίμη Σταματοπούλου-Παπακώστα

Έφορος Κοινωνικού Προβληματισμού- Ν. Τεχνολ:   Μαρίλλη Καργιώτη

Έφορος Φιλολογικού – Βιβλιοθήκης: Σοφία Ελευθεριάδου

Έφορος Καλλιτεχνικού:  Ελένη Τσούρη-Καλλή